EAGLE Help Light

Úvod do nápovědy

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.(Pozn.: Toto je Light verze českého HELP. Je omezena tím, že do češtiny je přeložena větší část originálního systému HELP, kromě kapitoly o ULP jazyku, který zůstává anglický. Česká část však obsahuje kompletní detailní popis všech příkazů a základních funkcí v rozsahu zhruba 120 nejpoužívanějších stran manuálu, takže Vám umožní začít pracovat s Eagle hned teď. Anglická část HELP obsahuje pokročilejší techniky nastavování Eagle a především popis jazyka ULP, ve kterém lze dále volně rozšiřovat možnosti Eagle směrem k rutinní automatizaci a dávkování práce s technologickými výstupy, které začátečník rozhodně nevyužije. Kompletní český HELP můžete objednat u distributora Eagle, firmy ELCAD v.o.s.)
_____________________________________________________________________

Vysvětlení základních funkcí nápovědy EAGLE

Pokud se nacházíte v okně editoru desky, schémat, nebo knihovny, stisk klávesy F1 nebo napsání příkazu HELP otevře stránku s nápovědou pro právě aktivní příkaz.

Můžete také vyvolat nápovědu k příkazu editoru zadáním


HELP příkaz
kde "příkaz" nahraďte např., MOVE, což zobrazí stránku nápovědy pro příkaz MOVE.

Kdekoliv jinde stiskem klávesy F1 vyvoláte kontextově orientovanou stránku nápovědy pro menu, dialog nebo akci, která je právě aktivní.

Pro podrobnější informace, jak začít pracovat s EAGLE si přečtěte následující stránky s nápovědou:Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH