EAGLE Help Light

Vytváření knihovny součástek

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Vytvoření nové součástky v knihovně má 3 kroky. Musíte tyto kroky zachovat, protože navazují jeden na druhý.

Začněte otevřením knihovny. Použijte příkaz Open z menu File nebo příkaz New (nepoužívat příkaz USE).

Vytvoření pouzdra

Pouzdro (Package) je částí součástky (Device), která se přenáší na desku.

Klikněte na ikonu Edit Package a editujte nové pouzdro napsáním jeho jména do pole New v dialogovém rámečku.

Nastavte si odpovídající rastr vývodů příkazem GRID.

Umístěte odpovídající pájecí plošky příkazem PAD a pojmenujte je příkazem NAME.

Vložte texty >NAME a >hodnota příkazem TEXT do odpovídajících kreslících hladin (ukazují pak skutečné jméno a hodnotu součástky na desce v potisku) a nakreslete obrys součástky příkazem WIRE v odpovídající kreslící hladině (tPlace nebo bPlace - obrys z horní a dolní strany desky - lze pak použít při potisku desky).

Vytvoření schematické značky

Schematická značka (dále nazývaná symbol) je část součástky, která se umísťuje do schématu.

Klikněte na ikonu Edit Symbol a editujte novou značku napsáním jejího jména do pole New v dialogovém rámečku.

Umístěte a pojmenujte vývody značky (dále nazývané piny) příkazy PIN a NAME a přiřaďte pinům parametry příkazem (CHANGE).

Vložte texty >NAME a >hodnota příkazem TEXT do odpovídajících kreslících hladin (ukazují pak skutečné jméno a hodnotu součástky ve schématu) a nakreslete obrysy symbolu příkazem WIRE v příslušné kreslící hladině.

Vytvoření součástky

Součástky (Device) jsou "řídícími" částmi celé součástky v knihovně a skládají se z pouzdra a jednoho nebo více symbolů.

Klikněte na ikonu Edit Device a editujte novou součástku napsáním jejího jména v poli New dialogového rámečku.

Přiřaďte součástce pouzdro příkazem PACKAGE.

Přidejte do součástky symbol(y) (hradla) příkazem ADD, můžete přidat tolik symbolů, kolik je libo.

Příkazem CONNECT definujte vzájemná propojení mezi piny symbolů a vývody (pady) pouzdra.

Uložte knihovnu na disk a nyní můžete používat novou součástku příkazem USE z editoru schémat nebo desky.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH