EAGLE Help Light

WRITE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Ukládá aktuální výkres nebo knihovnu.

Zápis
WRITE;
WRITE jméno WRITE @jméno

Příkaz WRITE se používá k uložení výkresu nebo knihovny. Pokud je zadáno 'jméno' , EAGLE uloží soubor pod novým jménem.

Pokud se má soubor uložit do jiného adresáře (složky), pak se musí zadat také cesta do této složky. Pokud není cesta zadána, soubor je uložen do adresáře projektu.

Pokud je před novým jménem @, je podle nového jména přejmenován také právě natažený výkres. Odpovídající deska/schéma bude také automatcky uložena pod tímto jménem a je vymazána paměť kroků UNDO.

Pokud je WRITE vybrán z menu, objeví se okno s dotazem na jméno, které se má použít (přednastaveno je současné jméno výkresu). Toto jméno je možno editovat a potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Stisk klávesy ESCAPE nebo kliknutí na tlačítko CANCEL zruší příkaz WRITE.

Pro zajištění vazby mezi deskou a schématem v dopředné &zpětné anotaci. má příkaz WRITE následující přídavné funkce:Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH