EAGLE Help Light

Tisk výkresu

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Pokud zadáte příkaz PRINT bez ukončení ';', nebo vyberete Print z kontextového menu ikony výkresu v Řídícím panelu, bude Vám předložena nabídka s následujícími volbami:

Mirror

Zrcadlí výstup.

Rotate

Otáčí výstup o 90°.

Upside down

Otáčí výstup o 180°. Společně s Rotate, lze tak výstup otočit o 270°.

Black

Ignoruje barevné nastavení kreslících hladin a tiskne vše černě.

Solid

Ignoruje nastavení výplní ploch a tisne vše jako plnou výplň.

Scale factor

Nastaví měřítko výkresu.

Page limit

Nastaví maximální počet stran, který se použije pro tisk. Pokud s výkres nevejde na zadaný počet stránek, měřítko je zmenšeno tak aby se vešel. Přednastavená hodnota 0 znamená bez omezení.

All

Budou vytištěny všechny listy výkresu (je to přednastaveno když vyberete Print z kontextového menu ikony výkresu schématu).

From...to (od-do)

Bude tištěn jen zadaný rozsah stránek od - do.

This

Vytiskne se jen právě editovaná stránka (je to přednastaveno když vyberete příkaz PRINT z okna editoru schématu).

Printer...

Vyvolá dialog systémové tiskárny, který Vám umožní vybrat tiskárnu kterou chcete použít a nastavit parametry této tiskárny (jako velikost papíru a orientaci).

Page...

Vyvolá Nastavení stránky tiskárny.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH