EAGLE Help Light

Nastavení stránky tiskárny

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Dialog Nastavení stránky tiskárny se používá k nastavení umístění výkresu nebo textu na papíře.

Border

Nastavuje levý (left), horní (top), pravý (right) a spodní (bottom) okraj. Hodnoty mohou být buď v milimetrech nebo palcích, v závislosti na tom, která jednotka vychází na méně desetinných míst.

Přednastavené velikosti okrajů jsou převzaty z ovladače tiskárny, a definují největší oblast tisku, se kterou umí Vaše tiskárna pracovat. Zde můžete zadat menší hodnotu, ale Vaše tiskárna může ale také nemusí být schopna tisknout až těsně k okrajům papíru.

Pokud změníte tiskárnu, automaticky se změní i minimální velikost okrajů, pokud jí nevyhovují. Pozor, hodnoty se automaticky nezmenší, pokud nová tiskárna umožní menší hodnoty. Abyste dostali co nejmenší okraje, můžete zadat v každém poli hodnotu 0, která pak bude omezena jen hardwarovými možnostmi tiskárny.

Calibrate

Pokud chcete Vaši tiskárnu použít přímo k tisku výrobních podkladů spojů, musíte ji nejprve zkalibrovat, abyste dostali výkres spoje přesně v měřítku 1:1.

Hodnota v poli X je kalibrační hodnota ve vodorovném směru (směr pohybu hlavy tiskárny), zatímco hodnota v poli Y kalibruje ve svislém směru (směr pohybu papíru).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud vyrábíte své výrobní podklady pomocí tiskárny, vždy zkontrolujte výslednou předlohu podle správné kontrolní miry!

Přednastavené hodnoty 1 předpokládají, že měřítka tiskárny v obou směrech přesně souhlasí.

Vertical

Nastavuje svislé zarovnání výkresu buď na Top (horní okraj), Center (střed) nebo Bottom (dolní okraj).

Horizontal

Nastavuje vodorovné zarovnání výkresu buď Left (vlevo), Center (střed) nebo Right (vpravo).

Caption

Aktivuje tisk hlavičky, obsahující čas a datum tisku a jméno souboru.

Pokud je výkres zrcadlen, v hlavičce se objeví také slovo "mirrored" a pokud měřítko není 1.0 je přidáno jako f=... (měřítko je uváděno se 4 desetinnými čísly, takže dokonce i když se v hlavičce objeví f=1.0000 tak měřítko není přesně 1.0).

Printer...

Vyvolá dialog nastavení systémové tiskárny, který vám umožní vybrat kterou tiskárnu použít a nastavit parametry tiskárny (jako velikost papíru a jeho orientaci).

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH