EAGLE Help Light

Hlavní menu CAM

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Hlavní menu CAM je to, kde vybíráte, který soubor se bude zracovávat, editujete sadu vrtáků a soubory průměrů clonek fotoplotru a načítáte nebo ukládáte soubory úloh.

File

Open Board... otevře soubor desky ke zpracování
Drill rack... otevře soubor sady vrtáků pro editaci
Wheel... otevře soubor clonek pro editaci
Job... přepne do jiné úlohy (nebo vytvoří novou)
Save job... uloží současnou úlohu
Close zavře okno CAM Processoru
Exit ukončí program

Layer

Deselect all zruší výběr všech hladin
Show selected zobrazí pouze vybrané hladiny
Show all zobrazí všechny hladiny

Help

General help otevře hlavní stránku nápovědy
Contents otevře obsah nápovědy
CAM Processor zobrazí nápovědu pro CAM Processor
Job help zobrazí nápovědu k mechanismu úloh
Device help zobrazí nápovědu k výstupním zařízením


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH