EAGLE Help Light

Úloha CAM Processoru

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Úloha [Job] CAM Processoru se skládá z několika Sekcí [Sections]. Každá z nich definuje kompletní sadu parametrů CAM Processoru a výběr hladin.

typická úloha CAM Processoru může mít například dvě sekce, jednu která vytváří data fotoplotru pro horní stranu desky a druhou která vytváří data pro spodní stranu.

Section

Výběr Section ukazuje právě aktivní sekci úlohy. Stiskem tlačítka můžete vybrat libovolnou ze sekcí, kterou jste předtím vytvořili pomocí tlačítka Add.

Prompt

Pokud do tohoto pole zadáte text, CAM Processor se Vás tímto textem zeptá před provedením této částečné sekce úlohy. Například můžete chtít vyměnit papír v perovém plotru pro každý výkres, takže výzva by mohla být "Prosím vyměňte papír!". Každá sekce úlohy může mít svou vlastní výzvu. Pokud výzva není zadána, sekce se provede okamžitě automaticky.

Add

Pro přidání nové sekce do úlohy klikněte tlačítko Add. Budete požádáni o zadání jména nové sekce úlohy. Nová sekce úlohy bude bude vytvořena se všemi parametry nastavenými na hodnoty právě zobrazené v menu.
Doporučujem při vytváření nové sekce úlohy nejdříve přidat tuto novou sekci a pak upravit parametry. Jinak, pokud nejdříve upravíte paramtry aktuální sekce a pak přidáte novou sekci, budete žádáni o potvrzení, zda úpravy aktuální sekce mají být uloženy nebo ne.

Del

Tlačítko Del se použije pro smazání aktuální sekce úlohy. pak budete žádáni o potvrzení, zda chcete skutečně smazat aktuální sekci.

Process

Tlačítko Process vykoná aktuální sekci úlohy, jak je zobrazena ve výběru Section.

Process Job

Tlačítko Process Job vykoná celou úlohu postupným vykonáváním jednotlivých sekcí, počínaje první sekcí. Vykoná se to stejné, jako kdybyste vybírali postupně jednotlivé sekce výběrem Section a spouštěli je jednotlivě tlačítkem Process - je to však pohodlnější!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH