EAGLE Help Light

Výstupní zařízení [Output Device]

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Output Device definuje druh výstupu, který má CAM Processor vytvořit. Můžete si vybrat z různých typů zařízení, jako tiskárny, plotry, vrtačky atd.

Device

Kliknutí na tlačítko výběru Device otevře seznam všech dostupných výstupních zařízení.

Scale

U zařízení, která mohou nastavit měřítko výstupu můžete do tohoto pole zadat měřítko. Hodnoty větší než 1 způsobí zvětšení výstupu, hodnoty menší než 1 zmenší výstup.

Můžete omezit velikost výstupu zadáním počtu stránek zadáním záporného čísla v poli S. V takovém případě bude přednastaveno měřítko 1.0 a bude případně zmenšeno tak, aby se výkres právě vešel na zadaný počet listů. Například, zadání "-2" do tohoto pole vytvoří výkres, které nepřesáhne 2 stránky. Je třeba dbát na to, že pokud má tento mechanismus pracovat, musíte se ujistit, že šířka a výška stránky jsou nastaveny podle výstupního zařízení. Tyto hodnoty mohou být nastaveny v polích Width a Height nebo úpravou souboru EAGLE.DEF.

File

Můžete buď zadat jméno výstupního souboru přímo do tohoto pole, nebo kliknout na tlačítko File, které otevře dialogové okno pro definici výstupního souboru.
Pokud chcete odvodit jméno výstupního souboru ze souboru vstupního, můžete zadat neúplné jméno souboru (alespoň příponu, např. .GBR). V tomto případě je zbytek jména souboru převzat ze vstupního souboru.

Wheel

Můžete buď přímo zadat jméno souboru sady clonek do tohoto pole, nebo kliknout na tlačítko Wheel, které otevře nabídku souborů, ze které můžete soubor vybrat.
Pokud chcete odvodit jméno výstupního souboru ze souboru vstupního, můžete zadat neúplné jméno souboru (alespoň příponu, např. .WHL). V tomto případě je zbytek jména souboru převzat ze vstupního souboru.

Rack

Můžete buď přímo zadat jméno souboru zásobníku vrtáků do tohoto pole, nebo kliknout na tlačítko Rack které otevře nabídku souborů, ze které můžete soubor vybrat.
Pokud chcete odvodit jméno výstupního souboru ze souboru vstupního, můžete zadat neúplné jméno souboru (alespoň příponu, např. .DRL). V tomto případě je zbytek jména souboru převzat ze vstupního souboru.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH