EAGLE Help Light

Řídící panel

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Řídící panel je okno nejvyšší úrovně v EAGLE. Na levé straně obsahuje stromový adresář a na pravé straně informační okno.

Adresáře

Nejvyšší úroveň adresářového stromu reprezentuje různé typy souborů EAGLE. Každý z nich může směřovat do jednoho nebo více adresářů které obsahují soubory uvedeného typu. Umístění těchto adresářů může být definováno pomocí menu adresářů. Pokud položka nejvyšší úrovně ukazuje na jediný adresář, obsah tohoto adresáře se objeví, pokud je položka otevřena (buď kliknutím na malou ikonu vlevo nebo dvojím kliknutím na položku). Pokud taková položka ukazuje na více adresářů, všechny tyto adresáře budou zobrazeny, když se položka otevře.

Kontextové menu

Kontextové menu položek stromu je přístupné kliknutím na položku pravým tlačítkem myši. Obsahuje volby specifické pro dané téma.

Popisky (Description)

Sloupec Description v zobrazení stromu obsahuje krátký popis položky (pokud je přístupná). Tyto popisky jsou vytaženy z prvního neprázdného řádku textu z následujících zdrojů:

Directories soubor s názvem DESCRIPTION v tomto adresáři
Libraries popis knihovny
Devices popis součástky (device)
Packages popis pouzdra (package)
Design Rules popis souboru pravidel návrhu (design rules)
User Language Programs text definovaný příkazem #usage
Scripts komentář na začátku skriptového souboru
CAM Jobs popis úkolu CAM (technologické výstupy dat)

Tažení a položení (Drag&drop)

Můžete použít Tažení a položení ke kopírování souborů a adresářů v rámci zobrazení stromu. Je také možno přetáhnout součástku nebo pouzdro do okna schématu nebo na desky za účelem jejího umístění do výkresu. Programy v uživatelském jazyce ULP a skripty lze spustit jejich přetažením na okno editoru. Kontroly návrhu jsou na desce spuštěny, pokud se přetáhnou na okno editoru desky. Všechny tyto funkce jsou také přístupné pomocí kontextového menu jednotlivých položek adresářového stromu.

Informační okno

Pravá strana řídícího panelu zobrazuje informaci o aktuální položce adresářového stromu. Tato informace je vytažena z míst vypsaných shora pod Description. Devices (součástky) a packages (pouzdra) také ukazují náhled na jejich obsah.

Okénkové menu

Okénkové menu řídícího panelu obsahuje následující volby:

File (soubor)

New vytvoří nový soubor
Open otevře existující soubor
Save all uloží všechny modifikované soubory editoru
Refresh Tree obnoví obsah okna stromu souborů
Exit ukončí program

Options (volby)

Directories... otevře okno adresářů
Backup... otevře dialog zálohování
User interface... otevře dialog uživatelského rozhraní

Window (okno)

Control Panel Alt+0 přepne do řídícího panelu
1 Schematic - ... . přepne do okna č. 1
2 Board - ... . . . přepne do okna č. 2

Help (pomoc)

General help . . . otevře základní stránku nápovědy
Contents . . . . otevře obsah nápovědy
Control panel . . . otevře stránku nápovědy, kterou právě prohlížíte
Product registration otevře dialog registrace produktu
Product information otevře okno informací o produktu, které obsahuje podrobnosti o vaší licenci EAGLE.

Status line (stavový řádek)

Stavový řádek na spodku řídícího panelu obsahuje krátké tipy pro volby okénkového menu, které je právě vybráno, nebo celý název právě vybraného tématu.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH