EAGLE Help Light

Kontextová menu

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Kliknutí na položku v Řídícím panelu pravým tlačítkem myši otevře kontextové menu, které umožní následující akce (ne všechny jsou vždy přítomné v jednotlivých případech):

New Folder (nový adresář)

Vytvoří nový adresář pod vybraným adresářem a vytvoří nově vytvářenou položku stromu v přejmenovávacím módu.

Edit Description (editace popisu)

Zavede soubor DESCRIPTION (popisů) adresáře do Rich Text Editoru (editor souborů *.rtf). ???

Rename (přejmenování)

Změní text popisu položky stromu do editovacího módu, takže může být přejmenován. Toto můžete také udělat kliknutím na text vybrané položky stromu.

Copy (kopírování)

Otevře souborový dialog ve kterém můžete zadat jméno, pod kterým můžete zkopírovat tento soubor nebo adresář. Můžete k tomu použít také Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Delete (mazání)

Maže soubor nebo adresář (budete dotázáni na potvrzení svého rozhodnutí).

Use (užití)

Označí tuto knihovnu, aby byla použita při hledání součástek nebo pouzder. Pro změnu tohoto označení můžete také kliknout na ikonu ve druhém sloupci okna stromu.

Add to schematic (přidat do schématu)

Spustí příkaz ADD s touto součástkou v okně schématu. Můžete místo toho také použít Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Add to board (přidat na desku)

Spustí příkaz ADD s tímto pouzdrem v okně desky. Můžete místo toho také použít Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Open/Close Project (otevřít/zavřít projekt)

Otevře nebo zavře tento projekt. Můžete to také udělat kliknutím na ikonu ve druhém sloupci okna stromu.

New... (nový)

Otevře okno s novým souborem daného typu.

Open (otevření)

Otevře tento soubor v odpovídajícím okně.

Print... (tisk)

Vytiskne soubor na systémové tiskárně. Další informace o použití tiskových dialogů najdete v kapitole Tisk na systémové tiskárně.

Tisk souborů pomocí tohoto kontextového menu vytiskne vždy soubor tak, jak je uložen na disku a to dokonce i tehdy, když máte otevřeno okno s jeho modifikací! Pro tisk výkresu z otevřeného okna editoru použijte příkaz PRINT. Upozorňujeme, že polygony na deskách nejsou automaticky propočítány, pokud se tiskne pomocí kontextového menu! Budou vykresleny pouze obrysy. Aby byly polygony vytištěny ve své finální podobě, musíte natáhnou výkres do okna editoru, zadat příkaz RATSNEST a pak PRINT.

Run in ... (spusť v..)

Spustí program uživatele ULP v tomto schématu, desce nebo knihovně. Můžete místo toho také použít Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Execute in ... (proveď v..)

Spustí skriptový soubor v tomto schématu, desce nebo knihovně. Můžete místo toho také použít Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Load into Board (zavést do desky)

Zavede tento soubor pravidel návrhu (Design Rules) do této desky. Můžete místo toho také použít Drag&Drop (uchopit a táhnout).

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH