EAGLE Help Light

Výstupní soubor (Output File)

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Výstupní soubor obsahuje data vytvořená CAM Processorem.

Obecně se používají následující jména souborů:


-------------------------------------------------------
Soubor  Hladiny        Význam
-------------------------------------------------------
*.cmp Top, Via, Pad    Strana součástek
*.ly2 Route2, Via, Pad   Vnitřní signálová vrstva
*.ly3 Route3, Via, Pad   Vnitřní signálová vrstva
*.ly4 $User1        Vnitřní napájecí vrstva
...             ...
*.sol Bot, Via, Pad    Strana pájení
*.plc tPl, Dim, tName,   Potisk strana součástek
*.pls bPl, Dim, bName,   Potisk strana pájení
*.dcc tPl, Dim, tName,   Tištěná dokumentace s. součástek
    tVal, tDocu
*.dcs bPl, Dim, bName,   Tištěná dokumentace s. pájení
    bVal, bDocu
*.stc tStop        Nepájivá maska strana součástek
*.sts bStop        Nepájivá maska strana pájení
*.drp Drills, Holes, Dim  Pozice vrtaných děr
*.drd Drills, Holes    Vrtací data pro NC vrtačku.
-------------------------------------------------------
Alternativní jména výstupních souborů

Pokud zadáte příponu ".EXT" do pole výstupu, je vytvořen soubor "jménodesky.EXT".

Aby se zajistilo, že informační soubor Gerber v úkolu nepřepíše následující sekci, můžete zadat ".*#" do pole Output (kde "*" nahrazuje libovolný počet platných znaků jména souboru). Jméno výstupního souboru pak bude "jménodesky.*x", a informační soubor bude "jménodesky.*i". Pokud je například natažena deska pojmenovaná "mojedeska.brd" a Vy zadáte do výstupního pole ".cp#" , bude vytvořen výstupní soubor "mojedeska.cpx" a a informační soubor Gerberu "mojedeska.cpi".

Tisk na síťové tiskárně

Pro adresování síťové tiskárny můžete zadat cestu k ní přímo do pole výstupu, např.:


\\JménoTiskovéhoServeru\JménoTiskárny

Pevný výstupní kanál pro zařízení

Výstupní kanál pro zařízení může být přímo definován v souboru EAGLE.DEF. V takovém případě musíte přidat do definičního bloku zařízení následující řádek:

OUTPUT = port | jménosouboru

Příklad


OUTPUT = COM1:9600N81R


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH