EAGLE Help Light

Voby příznaků (Flag Options)

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Mirror

Zrcadlí výstup. Tato volba normálně vytvoří záporné souřadnice, proto by se měla používat pouze když je současně vybrána volba "pos. Coord.".

Rotate

Otáčí výkres o 90°.Tato volba normálně vytvoří záporné souřadnice, proto by se měla používat pouze když je současně vybrána volba "pos. Coord.".

Upside down

Otáčí výstup o 180°. Společně s Rotate, lze tak výkres otočit o 270°. Tato volba normálně vytvoří záporné souřadnice, proto by se měla používat pouze když je současně vybrána volba "pos. Coord.".

pos. Coord

Posune výstup tak, že nevznikají záporné souřadnice a výkres začíná od referenčního bodu výstupního zařízení. To je nezbytné pro zařízení, která dávají chybová hlášen, když zjistí záporné souřadnice.

Quickplot

Kreslí výstup pouze pomocí obrysů objektů (záleží na možnostech výstupního zařízení).

Optimize

Spustí optimalizaci postupu kreslení pro plotry.

Fill pads

Pájecí plošky budou zcela vyplněny. Tato funkce může být správně vykonána pouze tehdy, když to hodnoty pro průměr pera, průměr plošky a průměr vrtáku dovolí.
Pokud tato volba není vybrána, budou vidět vrtací díry plošek i na výstupu.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH