EAGLE Help Light

Obrysová data (Outlines data)

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

EAGLE umí vytvářet obrysová data, která se mohou použít pro rýhování prototypových desek.

Všechny potřebné úkony pro tuto činnost implementuje program v uživatelském jazyce outlines.ulp. Následuje podrobný popis toho, co musí být uděláno, aby mohla být obrysový data v EAGLE vytvořena.

Příprava desky

Obrysová data se vytvářejí definováním mnohoúhelníkůPOLYGON v té kreslící hladině, pro kterou se mají obrysy vypočítat. Takový mnohoúhelník musí mít následující vlastnosti:

Pokud takový mnohoúhelník na Vaší desce existuje, příkaz RATSNEST ho přepočítá takovým způsobem, že jeho obrysy souhlasí s čárami, které vytvoří rýhovací nástroj aby od sebe navzájem izoloval různé signály. Výplně fillings propočítaného mnohoúhelníku určují co bude odstraněno pokud chcete kompletně odstranit všechny zbytečné oblasti mědi.

Vytvoření dat

Obrysová data mohou být získána z desky pomocí Programu v uživatelském jazyce ULP. Program outlines.ulp, který je dodáván s EAGLE celý proces vykoná. Pokud si chcete napsat svůj vlastní program ULP, můžete použít outlines.ulp jako vzor. Viz stránka nápovědy pro UL_POLYGON, kde najdete podrobnosti jak získat obrysová data z objektu polygonu.

Průměr rýhovacího nástroje (Milling tool diameter)

Průměr rýhovacího nástroje (a tím také Width polygonu) musí být přiměřeně malý aby se vešel mezi dvě signálové cesty a přitom je izoloval navzájem.
Nezapomeňte spustit Kontrolu pravidel návrhu (DRC) se všemi hodnotami Clearance nastavenými pro různé signály alespoň na hodnotu průměru Vašeho rýhovacího nástroje!

Vyčištění

Nezapomeňte vždy smazat polygon _OUTLINES_ poté co vytvoříte obrasová data. Ponechání tohoto polygonu na výkrese způsobí zkraty protože tohoto speciálníhu polygonu si Pravidla návrhu nevšímají!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH