EAGLE Help Light

Pravidla návrhu

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Pravidla návrhu definují všechny parametrynávrhu desky, které musejí být dodrženy.

The Kontrola pravidel návrhu (Design Rule Check) porovnává tato pravidla s deskou a hlásí všechna porušení pravidel.

Pravidla návrhu desky mohou být nastavena pomocí okna Design Rules, které se objeví když je příkaz DRC spuštěn bez ukončení ';'.

File (Soubor)

Záložka File ukazuje popis současného nastavení Pravidel návrhu a umožňuje Vám změnit tato nastavení (to je NUTNÉ pokud definujete Vaše vlastní Pravidla návrhu). Jsou tam také tlačítka, kterými můžete z disku natáhnout jinou sadu Pravidel návrhu z disku a uložit současné nastavení na disk.
Pravidla návrhu jsou ukládána v souboru každé desky, takže budou platit i když soubor desky odešlete ke zpracování výrobci desek. Tlačítka "Load..." a "Save as..." jsou určena především pro kopírování pravidel na disk a z disku (např. pro jejich přenesení do jiného projektu).

Clearance (Čistota)

Záložka Clearance definuje různé minimální prostory mezi objekty v signálových hladinách. Nastavují se většinou na ty nejmenší možné hodnoty které jsou dány výrobním procesem desky a měly by být získatelné od Vašeho výrobce desek plošných spojů.
Skutečná minimální hodnota clearance mezi objekty příslušejícími různým signálům je také ovlivněna Třídami sítí (Net Class), ke kterým příslušejí tyto signály.

Pozor na to, že polygon se speciálním signálem, pojmenovaným _OUTLINES_ se používá pro vytváření obrysových dat a jako takový nesouvisí s těmito hodnotami Clearance.

Distance (Vzdálenost)

Záložka Distance definuje nejmenší vzdálenost mezi objekty v signálových hladinách a mezi obrysy desky a také mezi libovolnými neprokovenými dírami. Pozor ! Pouze signály které jsou připojeny k alespoň jedné pájecí plošce nebo plšce SMD jsou kontrolovány na vzdálenost od okrajů desky. To umožňuje nakreslit rohové značky desky v signálových hladinách, aniž by byly hlášeny jako chyby DRC.

Sizes (Velikosti)

Záložka Sizes definuje nejmenší šířku libovolných objektů v signálových hladinách a nejmenší průměr vrtáku. Sem se dávají obvakle nejmenší možné velikosti které je schopna výroba zrealizovat a většinou je lze získat od Vašeho výrobce desek.
Skutečná nejmenší šířka spojů a průměrů vrtáků prokovených děr je také ovlivněna hodnotou Třídy sítě (Net Class) ke které signály příslušejí.

Restring (Šířka kruhu)

Záložka Restring definuje šířku měděného kroužku, který musí zůstat kolem vyvrtané pájecí plošky nebo prokovené díry. Hodnoty jsou definovány v procentech průměru vrtáku a může být zadána absolutně nejmenší a největší hodnota. Zbytky kruhů mohou být definovány odlišně pro horní, dolní a vnitřní vrstvy spojů, zatímco pro prokovené díry (vias) mohou býr různé pro vnější a vnitřní vrstvy spojů.
Pokud by skutečný průměr pájecí plošky (pad - jak je definován v knihovně) nebo prokovu (via) způsobil větší kroužek, tak tato hodnota bude na vnějších vrstvách použita. Plošky v knihovnách pouzder obvykle mají průměr nastaven na 0, takže šířka kruhu bude převzata pouze z průměru vrtáku.

Shapes (Tvary)

Záložka Shapes definuje skutečný tvar plošek smds a pájecích plošek (pad).
Smd jsou v knihovně definovány jako pravoúhelníky (se zaoblením "roundness" 0), ale pokud Váš návrh vyžaduje zaoblené rohy smd, můžete zde nastavit hodnotu zaoblení (roundness).
Pájecí plošky (Pads) jsou v knihovně definovány jako osmiúhelníky (podlouhlé osmiúhelníky, pokud to má smysl), a Vy můžete použít tři zatrhávací pole kterými vyberete, zda chcete mít pájecí plošky stejných tvarů jako v knihovně nebo nastavit vždy na čtvercové, kulaté nebo osmiúhelníkové. To lze nastavit nezávisle pro horní a dolní vrstvu desky.

Supply (Napájení)

Záložka Supply definuje rozměry symbolů Thermal a Annulus, které se používají ve vnitřních napájecích vrstvách.
Pozor, skutečný tvar napájecích symbolů se může lišit když se data generují pro fotoplotry, které mají své vlastní clonky pro symboly thermal/annulus!

Masks (Masky)

Záložka Masks definuje rozměry nepájivé masky a masky pájecí pasty. Jsou dány v procentech menšího rozměru plošky SMD, pájecí plošky a prokovu a mohou mít ohraničení mejmenší a největší absolutní velikosti.
Nepájivé masky jsou vytvářeny pro smd-plošky, pájecí plošky (pads) a ty prokovy (vias) které mají průměr vrtáku, který překračuje zadaný parametr Limit.
Masky pájecí pasty jsou generovány pouze pro smd-plošky.

Misc (Různé)

Záložka Misc umožňuje zapnout kontroly umístění v rastru a kontroly úhlů a omezit počet chyb, které budou současně zobrazeny.

???

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH