EAGLE Help Light

Writing a ULP

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

A User Language Program is a plain text file which is written in a C-like syntax. User Language Programs use the extension .ULP. You can create a ULP file with any text editor (provided it does not insert any additional control characters into the file) or you can use the builtin text editor.

A User Language Program consists of two major items, definitions and statements.

Definitions are used to define constants, variables and functions to be used by statements.

A simple ULP could look like this:


#usage "Add the characters in the word 'Hello'\n"
    "Usage: RUN sample.ulp"
// Definitions:
string hello = "Hello";
int count(string s)
{
 int c = 0;
 for (int i = 0; s[i]; ++i)
   c += s[i];
 return c;
}
// Statements:
output("sample") {
 printf("Count is: %d\n", count(hello));
 }
If the #usage directive is present, its value will be used in the Control Panel to display a description of the program.

If the result of the ULP shall be a specific command that shall be executed in the editor window, the exit() function can be used to send that command to the editor window.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH