EAGLE Help Light

Comments

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

When writing a User Language Program it is good practice to add some descriptive text, giving the reader an idea about what this particular ULP does. You might also want to add your name (and, if available, your email address) to the ULP file, so that other people who use your program could contact you in case they have a problem or would like to suggest an improvement.

There are two ways to define a comment. The first one uses the syntax


/* some comment text */
which marks any characters between (and including) the opening /* and the closing */ as comment. Such comments may expand over more than one lines, as in

/* This is a
   multi line comment
*/
but they do not nest. The first */ that follows any /* will end the comment.

The second way to define a comment uses the syntax


int i; // some comment text
which marks any characters after (and including) the // and up to (but not including) the newline character at the end of the line as comment.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH