EAGLE Help Light

#usage

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Every User Language Program should contain information about its function, how to use it and maybe who wrote it.
The directive

#usage text
implements a standard way to make this information available.

If the #usage directive is present, its text (which has to be a string constant) will be used in the Control Panel to display a description of the program.

In case the ULP needs to use this information in, for example, a dlgMessageBox(), the text is available to the program through the builtin constant usage.

Only the #usage directive of the main program file (that is the one started with the RUN command) will take effect. Therefore pure include files can (and should!) also have #usage directives of their own.

It is best to have the #usage directive at the beginning of the file, so that the Control Panel doesn't have to parse all the rest of the text when looking for the information to display.

Příklad


#usage "A sample ULP\n"
       "Implements an example that shows how to use the EAGLE User Language\n"
       "Usage: RUN sample.ulp\n"
       "Author: john@home.org"


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH