EAGLE Help Light

User Interface (Uživatelské rozhraní)

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Nastavení User interface Vám umožňuje zvolit způsob zobrazování v oknech editoru desky, schématu a knihoven.

Controls (Ovládání)

Pulldown menu aktivuje otevírací menu na horní straně okna editoru
Action toolbar aktivuje ovládací lištu obsahující tlačítka pro "Soubor", "Tisk" atd.
Parameter toolbar aktivuje proměnnou ovládací lištu, která obsahuje všechny parametry, dostupné pro právě aktivní příkaz
Command buttons aktivuje příkazová tlačítka
Command texts aktivuje textové příkazové menu

Layout (Editor desky)

Background zvolí černé nebo bílé pozadí výkresu s deskou
Cursor zvolí malý nebo velký kurzor na výkresu s deskou

Schematic (Editor schémat)

Background zvolí černé nebo bílé pozadí výkresu se schématem
Cursor zvolí malý nebo velký kurzor na se schématem

Help (Nápověda)

Bubble help aktivuje "bublinovou" nápovědu s krátkými tipy k významu tlačítek, pokud se na ně najede myší
User guidance aktivuje funkci "Průvodce", která zobrazuje nápovědu, říkající uživateli, co by mohla být další smysluplná akce po právě aktivním příkazu


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH