EAGLE Help Light

string

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

The data type string is used to store textual information, like the name of a part or net.

A variable of type string is not limited in it's size (provided there is enough memory available).

Variables of type string are defined without an explicit size. They grow automatically as necessary during program execution.

The elements of a string variable are of type char and can be accessed individually by using [index]. The first character of a string has the index 0:


string s = "Layout";
printf("Third char is: %c\n", s[2]);
This would print the character 'y'. Note that s[2] returns the third character of s!

Viz také Operators, Builtin Functions, String Constants

Implementation details

The data type string is actually implemented through native C-type zero terminated strings (i.e. char[]). Looking at the following variable definition


string s = "abcde";
s[4] is the character 'e', and s[5] is the character '\0', or the integer value 0x00. This fact may be used to determine the end of a string without using the strlen() function, as in

for (int i = 0; s[i]; ++i) {
    // do something with s[i]
    }
It is also perfectly ok to "cut off" part of a string by "punching" a zero character into it:

string s = "abcde";
s[3] = 0;
This will result in s having the value "abc".


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH