EAGLE Help Light

Object Types

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

The EAGLE data structures are stored in three binary file types: These data files contain a hierarchy of objects. In a User Language Program you can access these hierarchies through their respective builtin access statements:

library(L) { ... }
schematic(S) { ... }
board(B) { ... }
These access statements set up a context within which you can access all of the objects contained in the library, schematic or board.

The properties of these objects can be accessed through members.

There are two kinds of members:

Data members immediately return the requested data from an object. For example, in

board(B) {
 printf("%s\n", B.name);
 }
the data member name of the board object B returns the board's name.
Data members can also return other objects, as in

board(B) {
 printf("%f\n", B.grid.size);
 }
where the board's grid data member returns a grid object, of which the size data member then returns the grid's size.

Loop members are used to access multiple objects of the same kind, which are contained in a higher level object:


board(B) {
 B.elements(E) {
  printf("%-8s %-8s\n", E.name, E.value);
  }
 }
This example uses the board's elements() loop member function to set up a loop through all of the board's elements. The block following the B.elements(E) statement is executed in turn for each element, and the current element can be referenced inside the block through the name E.

Loop members process objects in alpha-numerical order, provided they have a name.

A loop member function creates a variable of the type necessary to hold the requested objects. You are free to use any valid name for such a variable, so the above example might also be written as


board(MyBoard) {
 B.elements(TheCurrentElement) {
  printf("%-8s %-8s\n", TheCurrentElement.name, TheCurrentElement.value);
  }
 }
and would do the exact same thing. The scope of the variable created by a loop member function is limited to the statement (or block) immediately following the loop function call.

Object hierarchy of a Library:


LIBRARY
 GRID
 LAYER
 DEVICESET
  DEVICE
  GATE
 PACKAGE
  PAD
  SMD
  ARC
  CIRCLE
  HOLE
  RECTANGLE
  TEXT
  WIRE
  POLYGON
   WIRE
 SYMBOL
  PIN
  ARC
  CIRCLE
  RECTANGLE
  TEXT
  WIRE
  POLYGON
   WIRE
Object hierarchy of a Schematic:

SCHEMATIC
 GRID
 LAYER
 LIBRARY
 SHEET
  ARC
  CIRCLE
  RECTANGLE
  TEXT
  WIRE
  POLYGON
   WIRE
  PART
   INSTANCE
  BUS
   SEGMENT
    TEXT
    WIRE
  NET
   SEGMENT
    JUNCTION
    PINREF
    TEXT
    WIRE
Object hierarchy of a Board:

BOARD
 GRID
 LAYER
 LIBRARY
 ARC
 CIRCLE
 HOLE
 RECTANGLE
 TEXT
 WIRE
 POLYGON
  WIRE
 ELEMENT
 SIGNAL
  CONTACTREF
  POLYGON
   WIRE
  VIA
  WIRE


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH