EAGLE Help Light

UL_AREA

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

x1, y1 int (lower left corner)
x2, y2 int (upper right corner)

Viz také UL_BOARD, UL_DEVICE, UL_PACKAGE, UL_SHEET, UL_SYMBOL

A UL_AREA is an abstract object which gives information about the area covered by an object. For a UL_DEVICE, UL_PACKAGE and UL_SYMBOL the area is defined as the surrounding rectangle of the object definition in the library, so even if e.g. a UL_PACKAGE is derived from a UL_ELEMENT, the package's area will not reflect the elements offset within the board.

Příklad


board(B) {
  printf("Area: (%d %d), (%d %d)\n",
          B.area.x1, B.area.y1, B.area.x2, B.area.y2);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH