EAGLE Help Light

UL_DEVICESET

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

area UL_AREA
description string
headline string (see Note)
name string (DEVICE_NAME_LENGTH)
prefix string (DEVICE_PREFIX_LENGTH)
value string ("On" or "Off")

Loop members

devices() UL_DEVICE
gates() UL_GATE

Constants

DEVICE_NAME_LENGTH max. recommended length of a device name (used in formatted output only)
DEVICE_PREFIX_LENGTH max. recommended length of a device prefix (used in formatted output only)

Viz také UL_DEVICE, UL_LIBRARY, UL_PART

Note

The description member returns the complete descriptive text as defined with the DESCRIPTION command, while the headline member returns only the first line of the description, without any Rich Text tags. When using the description text keep in mind that it may contain newline characters ('\n').

Příklad


library(L) {
 L.devicesets(S) {
  printf("Device set: %s, Description: %s\n", D.name, D.description);
  D.gates(G) {
   printf("\t%s\n", G.name);
   }
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH