EAGLE Help Light

Výběr objektů v hustých oblastech

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Pokud se snažíte vybrat objekt v místě, kde je několik objektů naplácáno na sobě nebo velmi blízko, změní se kurzor na kříž se čtyřmi šipkami a objeví se dotaz

select highlighted object? (left=yes, right=no) (tj.: Vybrat zvýrazněný objekt? (levé=ano, pravé=ne).

To indikuje možnost vybrat některý z těchto objektů.

Stisknete-li pravé tlačítko myši, bude Vám nabídnut další objekt.

Stiskem levého tlačítka zvolíte zvýrazněný objekt.

Stiskem Esc zrušíte proceduru nabízení.

Příkaz


SET Select_Factor průměr;
definuje velikost aktivní oblasti při výběru.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH