EAGLE Help Light

UL_ELEMENT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

angle real (0.0...359.9°)
mirror int
name string (ELEMENT_NAME_LENGTH)
package UL_PACKAGE
value string (ELEMENT_VALUE_LENGTH)
x, y int (origin point)

Loop members

texts() UL_TEXT

Constants

ELEMENT_NAME_LENGTH max. recommended length of an element name (used in formatted output only)
ELEMENT_VALUE_LENGTH max. recommended length of an element value (used in formatted output only)

Viz také UL_BOARD, UL_CONTACTREF

Note

When processing an element's texts, you have to loop through the element's own texts() member as well as the texts() member of the element's package.

Příklad


board(B) {
 B.elements(E) {
  printf("Element: %s, (%d %d), Package=%s\n",
      E.name, E.x, E.y, E.package.name);
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH