EAGLE Help Light

UL_LAYER

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

color int
fill int
name string (LAYER_NAME_LENGTH)
number int
visible int (0=off, 1=on)

Viz také UL_BOARD, UL_LIBRARY, UL_SCHEMATIC

Constants

LAYER_NAME_LENGTH max. recommended length of a layer name (used in formatted output only)
LAYER_TOP layer numbers
LAYER_BOTTOM
LAYER_PADS
LAYER_VIAS
LAYER_UNROUTED
LAYER_DIMENSION
LAYER_TPLACE
LAYER_BPLACE
LAYER_TORIGINS
LAYER_BORIGINS
LAYER_TNAMES
LAYER_BNAMES
LAYER_TVALUES
LAYER_BVALUES
LAYER_TSTOP
LAYER_BSTOP
LAYER_TCREAM
LAYER_BCREAM
LAYER_TFINISH
LAYER_BFINISH
LAYER_TGLUE
LAYER_BGLUE
LAYER_TTEST
LAYER_BTEST
LAYER_TKEEPOUT
LAYER_BKEEPOUT
LAYER_TRESTRICT
LAYER_BRESTRICT
LAYER_VRESTRICT
LAYER_DRILLS
LAYER_HOLES
LAYER_MILLING
LAYER_MEASURES
LAYER_DOCUMENT
LAYER_REFERENCE
LAYER_TDOCU
LAYER_BDOCU
LAYER_NETS
LAYER_BUSSES
LAYER_PINS
LAYER_SYMBOLS
LAYER_NAMES
LAYER_VALUES
LAYER_USER

Příklad


board(B) {
  B.layers(L) printf("Layer %3d %s\n", L.number, L.name);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH