EAGLE Help Light

UL_LIBRARY

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

description string (see Note)
grid UL_GRID
headline string
name string (LIBRARY_NAME_LENGTH, see Note)

Loop members

devices() UL_DEVICE
devicesets() UL_DEVICESET
layers() UL_LAYER
packages() UL_PACKAGE
symbols() UL_SYMBOL

Constants

LIBRARY_NAME_LENGTH max. recommended length of a library name (used in formatted output only)

Viz také UL_BOARD, UL_SCHEMATIC

The devices() member loops through all the package variants and technologies of all UL_DEVICESETs in the library, thus resulting in all the actual device variations available. The devicesets() member only loops through the UL_DEVICESETs, which in turn can be queried for their UL_DEVICE members.

Note

The description member returns the complete descriptive text as defined with the DESCRIPTION command, while the headline member returns only the first line of the description, without any Rich Text tags. When using the description text keep in mind that it may contain newline characters ('\n').

If the library is derived form a UL_BOARD or UL_SCHEMATIC context, name returns the pure library name (without path or extension). Otherwise it returns the full library file name.

Příklad


library(L) {
 L.devices(D)   printf("Dev: %s\n", D.name);
 L.devicesets(D) printf("Dev: %s\n", D.name);
 L.packages(P)  printf("Pac: %s\n", P.name);
 L.symbols(S)   printf("Sym: %s\n", S.name);
 }
schematic(S) {
 S.libraries(L) printf("Library: %s\n", L.name);
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH