EAGLE Help Light

UL_PIN

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

angle real (0.0...359.9°)
contact UL_CONTACT (see Note)
direction int (PIN_DIRECTION_...)
function int (PIN_FUNCTION_FLAG_...)
length int (PIN_LENGTH_...)
name string (PIN_NAME_LENGTH)
swaplevel int
visible int (PIN_VISIBLE_FLAG_...)
x, y int (connection point)

Loop members

circles() UL_CIRCLE
texts() UL_TEXT
wires() UL_WIRE

Constants

PIN_DIRECTION_NC not connected
PIN_DIRECTION_IN input
PIN_DIRECTION_OUT output (totem-pole)
PIN_DIRECTION_IO in/output (bidirectional)
PIN_DIRECTION_OC open collector
PIN_DIRECTION_PWR power input pin
PIN_DIRECTION_PAS passive
PIN_DIRECTION_HIZ high impedance output
PIN_DIRECTION_SUP supply pin

PIN_FUNCTION_FLAG_NONE no symbol
PIN_FUNCTION_FLAG_DOT inverter symbol
PIN_FUNCTION_FLAG_CLK clock symbol

PIN_LENGTH_POINT no wire
PIN_LENGTH_SHORT 0.1 inch wire
PIN_LENGTH_MIDDLE 0.2 inch wire
PIN_LENGTH_LONG 0.3 inch wire

PIN_NAME_LENGTH max. recommended length of a pin name (used in formatted output only)

PIN_VISIBLE_FLAG_OFF no name drawn
PIN_VISIBLE_FLAG_PAD pad name drawn
PIN_VISIBLE_FLAG_PIN pin name drawn

Viz také UL_SYMBOL, UL_PINREF, UL_CONTACTREF

Note

The contact data member returns the contact that has been assigned to the pin through a CONNECT command. It can be used as a boolean function to check whether a contact has been assigned to a pin (see example below).

The coordinates (and layer, in case of an SMD) of the contact returned by the contact data member depend on the context in which it is called:

Příklad

library(L) {
 L.symbols(S) {
  printf("Symbol: %s\n", S.name);
  S.pins(P) {
   printf("\tPin: %s, (%d %d)", P.name, P.x, P.y);
   if (P.direction == PIN_DIRECTION_IN)
     printf(" input");
   if ((P.function & PIN_FUNCTION_FLAG_DOT) != 0)
     printf(" inverted");
   printf("\n");
   }
  }
 L.devices(D) {
  D.gates(G) {
   G.symbol.pins(P) {
    if (!P.contact)
      printf("Unconnected pin: %s/%s/%s\n", D.name, G.name, P.name);
    }
   }
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH