EAGLE Help Light

UL_SMD

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

dx[layer], dy[layer] int (size)
layer int (see Note)
name string (SMD_NAME_LENGTH)
roundness int (see Note)
signal string
x, y int (center point, see Note)

Constants

SMD_NAME_LENGTH max. recommended length of an smd name (same as CONTACT_NAME_LENGTH)

Viz také UL_PACKAGE, UL_CONTACT, UL_PAD

Note

The coordinates (x, y), layer and roundness of the smd depend on the context in which it is called:

If the dx and dy data members are called with an optional layer index, the data for that layer is returned according to the Design Rules. Valid layers are LAYER_TOP, LAYER_TSTOP and LAYER_TCREAM for a via in the Top layer, and LAYER_BOTTOM, LAYER_BSTOP and LAYER_BCREAM for a via in the Bottom layer, respectively.

Příklad


library(L) {
 L.packages(PAC) {
  PAC.contacts(C) {
   if (C.smd)
     printf("Smd: '%s', (%d %d), dx=%d, dy=%d\n",
         C.name, C.smd.x, C.smd.y, C.smd.dx, C.smd.dy);
   }
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH