EAGLE Help Light

UL_VIA

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

diameter[layer] int
drill int
shape[layer] int (VIA_SHAPE_...)
x, y int (center point)

Constants

VIA_SHAPE_SQUARE square
VIA_SHAPE_ROUND round
VIA_SHAPE_OCTAGON octagon

Viz také UL_SIGNAL

Note

The diameter and shape of the via depend on the layer for which they shall be retrieved, because they may be different in each layer depending on the Design Rules. If one of the layers LAYER_TOP...LAYER_BOTTOM, LAYER_TSTOP or LAYER_BSTOP is given as the index to the diameter or shape data member, the resulting value will be calculated according to the Design Rules. If LAYER_VIAS is given, the raw value as defined in the via will be returned.

Příklad


board(B) {
 B.signals(S) {
  S.vias(V) {
   printf("Via: (%d %d)\n", V.x, V.y);
   }
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH