EAGLE Help Light

UL_WIRE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Data members

layer int
style int (WIRE_STYLE_...)
width int
x1, y1 int (starting point)
x2, y2 int (end point)

Loop members

pieces() UL_WIRE (see note)

Constants

WIRE_STYLE_CONTINUOUS continuous
WIRE_STYLE_LONGDASH long dash
WIRE_STYLE_SHORTDASH short dash
WIRE_STYLE_DASHDOT dash dot

Viz také UL_BOARD, UL_PACKAGE, UL_SEGMENT, UL_SHEET, UL_SIGNAL, UL_SYMBOL

Note

A UL_WIRE that has a style other than WIRE_STYLE_CONTINUOUS can use the pieces() loop member to access the individual segments that constitute for example a dashed wire. If pieces() is called for a UL_WIRE with WIRE_STYLE_CONTINUOUS, a single segment will be accessible which is just the same as the original UL_WIRE. The pieces() loop member can't be called from a UL_WIRE that itself has been returned by a call to pieces() (this would cause an infinite recursion).

Příklad


board(B) {
 B.wires(W) {
  printf("Wire: (%d %d) (%d %d)\n",
      W.x1, W.y1, W.x2, W.y2);
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH