EAGLE Help Light

Variable Definitions

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

The general syntax of a variable definition is

[numeric] type identifier [= initializer][, ...];
where type is one of the data or object types, identifier is the name of the variable, and initializer is a optional initial value.

Multiple variable definitions of the same type are separated by commas (,).

If identifier is followed by a pair of brackets ([]), this defines an array of variables of the given type. The size of an array is automatically adjusted at runtime.

The optional keyword numeric can be used with string arrays to have them sorted alphanumerically by the sort() function.

By default (if no initializer is present), data variables are set to 0 (or "", in case of a string), and object variables are "invalid".

Příklady

int i; defines an int variable named i
string s = "Hello"; defines a string variable named s and initializes it to "Hello"
real a, b = 1.0, c; defines three real variables named a, b and c, initializing b to the value 1.0
int n[] = { 1, 2, 3 }; defines an array of int, initializing the first three elements to 1, 2 and 3
numeric string names[]; defines a string array that can be sorted alphanumerically
UL_WIRE w; defines a UL_WIRE object named w


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH