EAGLE Help Light

Function Definitions

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

You can write your own User Language functions and call them just like the Builtin Functions.

The general syntax of a function definition is


type identifier(parameters)
{
 statements
}
where type is one of the data or object types, identifier is the name of the function, parameters is a list of comma separated parameter definitions, and statements is a sequence of statements.

Functions that do not return a value have the type void.

A function must be defined before it can be called, and function calls can not be recursive (a function cannot call itself).

The statements in the function body may modify the values of the parameters, but this will not have any effect on the arguments of the function call.

Execution of a function can be terminated by the return statement. Without any return statement the function body is executed until it's closing brace (}).

A call to the exit() function will terminate the entire User Language Program.

The special function main()

If your User Language Program contains a function called main(), that function will be explicitly called as the main function, and it's return value will be the return value of the program.

Command line arguments are available to the program through the global Builtin Variables argc and argv.

Příklad


int CountDots(string s)
{
 int dots = 0;
 for (int i = 0; s[i]; ++i)
   if (s[i] == '.')
     ++dots;
 return dots;
}
string dotted = "This.has.dots...";
output("test") {
 printf("Number of dots: %d\n",
         CountDots(dotted));
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH