EAGLE Help Light

Instalace

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Hlavní parametry EAGLE mohou být upravovány v Řídícím panelu.

Následující příkazy editoru mohou být použity pro úpravu způsobu práce EAGLE. Mohou být zadány buď přímo z příkazového řádku okna editoru, nebo v souboru EAGLE.SCR.

Uživatelské rozhraní

Příkazové menu MENU příkaz..;
Přiřazení funkč. kláves ASSIGN funkční_klávesa příkaz..;
Funkce zachycení SET SNAP_LENGTH číslo;
SET SNAP_BENDED ON | OFF;
SET SELECT_FACTOR hodnota;
Obsah menu SET USED_LAYERS jméno | číslo;
SET WIDTH_MENU hodnota..;
SET DIAMETER_MENU hodnota..;
SET DRILL_MENU hodnota..;
SET SMD_MENU hodnota..;
SET SIZE_MENU hodnota..;
Zakřivení čáry SET WIRE_BEND číslo_zakřivení;
Zvuk zap/vyp SET BEEP ON | OFF;

Nastavení zobrazení

Barva rastrových čar SET COLOR_GRID barva;
Barva kreslící hladiny SET COLOR_LAYER hladina barva;
Druh šrafování hladiny SET FILL_LAYER hladina výplň;
Parametry rastru SET GRID_REDRAW ON | OFF;
SET MIN_GRID_SIZE pixely;
Min. velik. zobr. textu SET MIN_TEXT_SIZE velikost;
Zobrazení čar sítí SET NET_WIRE_WIDTH šířka;
Zobrazení plošek SET DISPLAY_MODE REAL | NODRILL;
SET PAD_NAMES ON | OFF;
Zobrazení sběrnic SET BUS_WIRE_WIDTH šířka;
SET DRC_FILL druh_výplně;
Zpracování polygonů SET POLYGON_RATSNEST ON | OFF;

Parametry módu

Kontrola vývodů pouzder . SET CHECK_CONNECTS ON | OFF;
Parametry rastru . . . . GRID volby;
Způsob záměny . . . . SET REPLACE_SAME NAMES | COORDS;
Zásobník historie zap/vyp . SET UNDO_LOG ON | OFF;
Optimalizace čar zap/vyp . SET OPTIMIZING ON | OFF;
Ukončení čár sítě . . . . SET AUTO_END_NET ON | OFF;
Automatické body propojení SET AUTO_JUNCTION ON | OFF;

Přednastavení

Tvar pájecích plošek CHANGE SHAPE tvar;
Šířka čáry CHANGE šířka hodnota;
Průměr plošky/prokovu CHANGE DIAMETER průměr;
Průměr vrtáku CHANGE DRILL hodnota;
Velikost SMD CHANGE SMD šířka výška;
Výška textu CHANGE SIZE hodnota;
Síla čáry textu CHANGE RATIO poměr;
Font textu CHANGE FONT font;
Parametr polygonu CHANGE THERMALS ON | OFF;
Parametr polygonu CHANGE ORPHANS ON | OFF;
Parametr polygonu CHANGE ISOLATE vzdálenost;
Parametr polygonu CHANGE POUR SOLID | HATCH;
Parametr polygonu CHANGE RANK hodnota;
Parametr polygonu CHANGE SPACING vzdálenost;


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH