EAGLE Help Light

Editování objektu v knihovně

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

V módu editace knihovny můžete editovat pouzdra, symboly, a součástky.

Package: definování pouzdra.

Symbol: symbol (schematická značka), která se objeví ve schématu.

Device: definice celé součástky. Obsahuje jedno pouzdro a jeden nebo více symbolů (neboli hradel - Gates). Symboly mohou být různé.

Klikněte na jedno z tlačítek Dev, Pac nebo Sym a vyberte si součástku, pouzdro nebo symbol.

Pokud chcete vytvořit nový objekt, napište jeho jméno do políčka New. Můžete také editovat již existující objekt napsáním jeho jména do tohoto pole. pokud neuvedete příponu jména (to co je za tečkou), bude nataženo to, co je indikováno pomocí Choose... Jinak je natažen objekt podle své přípony.

Pokud Vaše licence neobsahuje modul schémat, tlačítka typu objektu (Dev...) se v menu neobjeví.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH