EAGLE Help Light

Evaluation Operators

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Evaluation operators are used to evaluate expressions based on a condition, or to group a sequence of expressions and have them evaluated as one expression.

?: Conditional
, Comma

The Conditional operator is used to make a decision within an expression, as in


int a;
// ...code that calculates 'a'
string s = a ? "True" : "False";
which is basically the same as

int a;
string s;
// ...code that calculates 'a'
if (a)
   s = "True";
else
   s = "False";
but the advantage of the conditional operator is that it can be used in an expression.

The Comma operator is used to evaluate a sequence of expressions from left to right, using the type and value of the right operand as the result.

Note that arguments in a function call as well as multiple variable declarations also use commas as delimiters, but in that case this is not a comma operator!

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH