EAGLE Help Light

for

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

The for statement has the general syntax

for ([init]; [test]; [inc]) statement
and performs the following steps:
  1. If an initializing expression init is present, it is executed.
  2. If a test expression is present, it is executed. If the result is nonzero (or if there is no test expression at all), the statement is executed.
  3. If an inc expression is present, it is executed.
  4. Finally control returns to step 2.
If there is no break or return inside the statement, the inc expression (or the statement) must affect the value of the test expression, or test itself must change during evaluation in order to avoid an endless loop.

The initializing expression init normally initializes one or more loop counters. It may also define a new variable as a loop counter. The scope of such a variable is valid until the end of the active block.

Příklad


string s = "Trust no one!";
int sum = 0;
for (int i = 0; s[i]; ++i)
    sum += s[i]; // sums up the characters in s


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH