EAGLE Help Light

switch

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

The switch statement has the general syntax

switch (sw_exp) {
 case case_exp: case_statement
 ...
 [default: def_statement]
 }
and allows for the transfer of control to one of several case-labeled statements, depending on the value of sw_exp (which must be of integral type).

Any case_statement can be labeled by one or more case labels. The case_exp of each case label must evaluate to a constant integer which is unique within it's enclosing switch statement.

There can also be at most one default label.

After evaluating sw_exp, the case_exp are checked for a match. If a match is found, control passes to the case_statement with the matching case label.

If no match is found and there is a default label, control passes to def_statement. Otherwise none of the statements in the switch is executed.

Program execution is not affected when case and default labels are encountered. Control simply passes through the labels to the following statement.

To stop execution at the end of a group of statements for a particular case, use the break statement.

Příklad


string s = "Hello World";
int vowels = 0, others = 0;
for (int i = 0; s[i]; ++i)
  switch (toupper(s[i])) {
   case 'A':
   case 'E':
   case 'I':
   case 'O':
   case 'U': ++vowels;
        break;
   default: ++others;
   }
printf("There are %d vowels in '%s'\n", vowels, s);


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH