EAGLE Help Light

Builtin Constants

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Builtin constants are used to provide information about object parameters, such as maximum recommended name length, flags etc.

Many of the object types have their own Constants section which lists the builtin constants for that particular object (see e.g. UL_PIN).

The following builtin constants are defined in addition to the ones listed for the various object types:

EAGLE_VERSION EAGLE program version number (int)
EAGLE_RELEASE EAGLE program release number (int)
EAGLE_SIGNATURE a string containing EAGLE program name, version and copyright information
REAL_EPSILON the minimum positive real number such that r + REAL_EPSILON != r
REAL_MAX the largest possible real value
REAL_MIN the smallest possible (positive!) real value
the smallest representable number is -REAL_MAX
INT_MAX the largest possible int value
INT_MIN the smallest possible int value
PI the value of "pi" (3.14..., real)
usage a string containing the text from the #usage directive


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH