EAGLE Help Light

is...()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Check whether a character falls into a given category.

Zápis
int isalnum(char c);
int isalpha(char c);
int iscntrl(char c);
int isdigit(char c);
int isgraph(char c);
int islower(char c);
int isprint(char c);
int ispunct(char c);
int isspace(char c);
int isupper(char c);
int isxdigit(char c);

Returns
The is... functions return nonzero if the given character falls into the category, zero otherwise.

Character categories

isalnum letters (A to Z or a to z) or digits (0 to 9)
isalpha letters (A to Z or a to z)
iscntrl delete characters or ordinary control characters (0x7F or 0x00 to 0x1F)
isdigit digits (0 to 9)
isgraph printing characters (except space)
islower lowercase letters (a to z)
isprint printing characters (0x20 to 0x7E)
ispunct punctuation characters (iscntrl or isspace)
isspace space, tab, carriage return, new line, vertical tab, or formfeed (0x09 to 0x0D, 0x20)
isupper uppercase letters (A to Z)
isxdigit hex digits (0 to 9, A to F, a to f)

Příklad


char c = 'A';
if (isxdigit(c))
   printf("%c is hex\n", c);
else
   printf("%c is not hex\n", c);


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH