EAGLE Help Light

fileglob()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Perform a directory search.

Zápis
int fileglob(string &array[], string pattern);

Returns
The fileglob function returns the number of entries copied into array.

Description
fileglob performs a directory search using pattern.

pattern may contain '*' and '?' as wildcard characters. If pattern ends with a '/', the contents of the given directory will be returned.

Names in the resulting array that end with a '/' are directory names.

The array is sorted alphabetically, with the directories coming first.

The special entries '.' and '..' (for the current and parent directories) are never returned in the array.

If pattern doesn't match, or if you don't have permission to search the given directory, the resulting array will be empty.

Viz také dlgFileOpen(), dlgFileSave()

Note for Windows users

The directory delimiter in the array is always a forward slash. This makes sure User Language Programs will work platform independently. In the pattern the backslash ('\') is also treated as directory delimiter.

Sorting filenames under Windows is done case insensitively.

Příklad


string a[];
int n = fileglob(a, "*.brd");


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH