EAGLE Help Light

fileread()???

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Reads data from a file.

Zápis
int fileread(dest, string file);

Returns
fileread returns the number of objects read from the file.
The actual meaning of the return value depends on the type of dest.

Viz také lookup, strsplit, fileerror

If dest is a character array, the file will be read as raw binary data and the return value reflects the number of bytes read into the character array (which is equal to the file size).

If dest is a string array, the file will be read as a text file (one line per array member) and the return value will be the number of lines read into the string array. Newline characters will be stripped.

If dest is a string, the entire file will be read into that string and the return value will be the length of that string (which is not necessarily equal to the file size, if the operating system stores text files with "cr/lf" instead of a "newline" character).

Příklad


char b[];
int nBytes = fileread(b, "data.bin");
string lines[];
int nLines = fileread(lines, "data.txt");
string text;
int nChars = fileread(text, "data.txt");


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH