EAGLE Help Light

Příkazy editoru

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Příkazy EAGLE a jejich význam

Příkazy pro změnu módu/souboru

EDIT Zavede/vytvoří knihovní prvek
WRITE Uloží výkres/knihovnu
OPEN Otevře knihovnu pro editování
CLOSE Uzavře knihovnu po editování
QUIT Ukončí EAGLE
EXPORT Vytvoří textový seznam v ASCII (např. netlist)
SCRIPT Provede příkazový soubor
USE Vybere knihovnu pro umísťování prvků
REMOVE Vymaže soubor/knihovní prvek

Vytváření/úpravy výkresů nebo knihoven

ARC Kreslí oblouk
CIRCLE Kreslí kružnici
POLYGON Kreslí mnohoúhelník (polygon)
RECT Kreslí pravoúhelník
WIRE Kreslí čáru nebo položený spoj
TEXT Píše text do výkresu
ADD Přidává prvek do výkresu/značku do součástky
COPY Kopíruje objekty/prvky
GROUP Definuje skupinu pro následující operaci
CUT Uloží dříve definovanou skupinu do zásobníku
PASTE Vytáhne dříve uloženou skupinu ze zásobníku
DELETE Smaže objekt
MIRROR Zrcadlí objekt
MOVE Přesune (případně také otočí) objekt
ROTATE Otočí objekt
NAME Pojmenuje objekt
hodnota Vloží/změní hodnotu součástky
SMASH Uvolní texty NAME/VALUE pro přesunutí
SPLIT Tvaruje čáry (cesty, sítě, apod.)
LAYER Vytvoří/změní hladinu

Zvláštní příkazy pro desky

SIGNAL Definuje signál (vzdušný spoj)
ROUTE Pokládá spoj
RIPUP Zvedá položený spoj (celý signál)
DELETE Zvedá položený spoj (jeden segment)
VIA Umísťuje díru s prokovem
HOLE Umísťuje díru bez prokovu
RATSNEST Ukáže nejkratší vzdušné spoje
REPLACE Nahradí pouzdro
DRC Provede kontroly geometrických pravidel
ERRORS Ukáže chyby nalezené DRC

Zvláštní příkazy pro schémata

NET Definuje síť (signál)
BUS Kreslí sběrnici
JUNCTION Umístí propojovací bod
INVOKE Přidá vybrané 'hradlo' z již umístěné součástky
LABEL Přidá označení sběrnici nebo sítě
GATESWAP Prohodí záměnná 'hradla'
PINSWAP Prohodí záměnné vývody (piny)
ERC Provede kontrolu dodržení elektrických pravidel
BOARD Vytvoří desku ze schématu

Zvláštní příkazy pro knihovny

RENAME Přejmenuje značku/pouzdro/součástku
CONNECT Definuje přiřazení pin/pad (vývod značky s vývodem pouzdra)
PACKAGE Definuje pouzdro součástky
PREFIX Definuje předvolený prefix označení součástky
hodnota Definuje, je-li možno měnit text hodnoty součástky
PAD Přidá pájecí plošku (pad) k pouzdru
SMD Přidá plošku smd k pouzdru
PIN Přidá vývod (pin) ke schematické značce
HOLE Definuje neprokovenou díru
REMOVE Maže knihovní prvky

Změna nastavení obrazovky a uživatelského rozhraní

WINDOW Vybere okno
DISPLAY Zobrazí/ukryje hladiny
ASSIGN Přiřadí funkční klávesy
CHANGE Mění parametry
GRID Definuje rastr/jednotky
MENU Nastaví menu příkazů
SET Nastaví parametry programu

Různé příkazy

AUTO Spustí autorouter
HELP Ukáže stránky s nápovědou
INFO Ukáže informace o objektu
MARK Nastaví/vyjme značku (pro odměřování)
OPTIMIZE Optimalizuje (spojí) segmenty čar
RUN Spustí program uživatele (ULP)
SHOW Zvýrazní objekt
UNDO Vrátí příkazy (krok zpět)
REDO Znovu provede příkazy (krok vpřed)
PRINT Tiskne na systémové tiskárně


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH