EAGLE Help Light

lookup()???

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Looks up data in a string array.

Zápis
string lookup(string array[], string key, int field_index[, char separator]);
string lookup(string array[], string key, string field_name[, char separator]);

Returns
lookup returns the value of the field identified by field_index or field_name.
If the field doesn't exist, or no string matching key is found, an empty string is returned.

Viz také fileread, strsplit

An array that can be used with lookup() consists of strings of text, each string representing one data record.

Each data record contains an arbitrary number of fields, which are separated by the character separator (default is '\t', the tabulator). The first field in a record is used as the key and is numbered 0.

All records must have unique key fields and none of the key fields may be empty - otherwise it is undefined which record will be found.

If the first string in the array contains a "Header" record (i.e. a record where each field describes its contents), using lookup with a field_name string automatically determines the index of that field. This allows using the lookup function without exactly knowing which field index contains the desired data.
It is up to the user to make sure that the first record actually contains header information.

If the key parameter in the call to lookup() is an empty string, the first string of the array will be used. This allows a program to determine whether there is a header record with the required field names.

If a field contains the separator character, that field must be enclosed in double quotes (as in "abc;def", assuming the semicolon (';') is used as separator). The same applies if the field contains double quotes ("), in which case the double quotes inside the field have to be doubled (as in "abc;""def"";ghi", which would be abc;"def";ghi).
It is best to use the default "tab" separator, which doesn't have these problems (no field can contain a tabulator).

Here's an example data file (';' has been used as separator for better readability):


Name;Manufacturer;Code;Price
7400;Intel;I-01-234-97;$0.10
68HC12;Motorola;M68HC1201234;$3.50

Příklad


string OrderCodes[];
if (fileread(OrderCodes, "ordercodes") > 0) {
  if (lookup(OrderCodes, "", "Code", ';')) {
   schematic(SCH) {
    SCH.parts(P) {
     string OrderCode;
     // both following statements do exactly the same:
     OrderCode = lookup(OrderCodes, P.device.name, "Code", ';');
     OrderCode = lookup(OrderCodes, P.device.name, 2, ';');
     }
    }
   }
  else
   dlgMessageBox("Missing 'Code' field in file 'ordercodes');
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH