EAGLE Help Light

sort()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Sorts an array or a set of arrays.

Zápis
void sort(int number, array1[, array2,...]);

Description
The sort function either directly sorts a given array1, or it sorts a set of arrays (starting with array2), in which case array1 is supposed to be an array of int, which will be used as a pointer array.

In any case, the number argument defines the number of items in the array(s).

Sorting a single array

If the sort function is called with one single array, that array will be sorted directly, as in the following example:


string A[];
int n = 0;
A[n++] = "World";
A[n++] = "Hello";
A[n++] = "The truth is out there...";
sort(n, a);
for (int i = 0; i < n; ++i)
  printf(A[i]);
Sorting a set of arrays

If the sort function is called with more than one array, the first array must be an array of int, while all of the other arrays may be of any array type and hold the data to be sorted. The following example illustrates how the first array will be used as a pointer:


numeric string Nets[], Parts[], Instances[], Pins[];
int n = 0;
int index[];
schematic(S) {
 S.nets(N) N.pinrefs(P) {
  Nets[n] = N.name;
  Parts[n] = P.part.name;
  Instances[n] = P.instance.name;
  Pins[n] = P.pin.name;
  ++n;
  }
 sort(n, index, Nets, Parts, Instances, Pins);
 for (int i = 0; i < n; ++i)
   printf("%-8s %-8s %-8s %-8s\n",
       Nets[index[i]], Parts[index[i]],
       Instances[index[i]], Pins[index[i]]);
 }
The idea behind this is that one net can have several pins connected to it, and in a netlist you might want to have the net names sorted, and within one net you also want the part names sorted and so on.

Note the use of the keyword numeric in the string arrays. This causes the strings to be sorted in a way that takes into account a numeric part at the end of the strings, which leads to IC1, IC2,... IC9, IC10 instead of the alphabetical order IC1, IC10, IC2,...IC9.

When sorting a set of arrays, the first (index) array must be of type int and need not be initialized. Any contents the index array might have before calling the sort function will be overwritten by the resulting index values.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH