EAGLE Help Light

Unit Conversions

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Converts internal units.

Zápis
real u2inch(int n);
real u2mic(int n);
real u2mil(int n);
real u2mm(int n);

Returns
u2inch returns the value of n in inch.
u2mic returns the value of n in microns (1/1000mm).
u2mil returns the value of n in mil (1/1000inch).
u2mm returns the value of n in millimeters.

Viz také UL_GRID

EAGLE stores all coordinate and size values as int values with a resolution of 1/10000mm (0.1µ). The above unit conversion functions can be used to convert these internal units to the desired measurement units.

Příklad


board(B) {
 B.elements(E) {
  printf("%s at (%f, %f)\n", E.name,
      u2mm(E.x), u2mm(E.y));
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH