EAGLE Help Light

Syntaxe příkazů

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Syntaxe příkazů

Příkazy EAGLE mohou být zadány různým způsobem:

Všechny tyto způsoby mohou být kombinovány.

Příkazy a parametry psané VELKÝMI PÍSMENY jsou zadávány přímo (nebo vybrány v příkazovém menu myší). Pro vstup příkazů nezáleží na malých nebo velkých písmenech.

Parametry psané malými písmeny se nahradí jmény, číselnými hodnotami nebo klíčovými slovy. Příklad:

Syntaxe: GRID grid_size grid_multiple;
Vstup: GRID 1 10;

Zkracování klíčových slov

Pro příkazy a jiná klíčová slova je nutno zadat pouze tolik prvních písmen, aby mohly být odlišeny od ostatních klíčových slov.

Volitelné parametry

Označení | znamená že mohou být zadány různé volitelné parametry. Příklad:

Syntaxe: SET BEEP ON | OFF;
Vstup: SET BEEP ON;
nebo
SET BEEP OFF;

Opakovací tečky

Označení .. znamená že funkce může být vykonána několikrát nebo je povoleno zadat několik parametrů stejného typu. Příklad:

Syntaxe: DISPLAY volba jméno_hladiny..
Vstup: DISPLAY TOP PINS VIAS

Souřadnice

Označení * normálně znamená že objekt má být na tomto místě příkazu vybrán kliknutím levého tlačítka myši. Příklad:

Syntaxe: MOVE * *..
Vstup: MOVE
Kliknutí myší na první objekt k přesunu
Kliknutí myší na cílovou pozici
Kliknutí myší na druhý objekt k přesunu
atd.

Tento příklad také vysvětluje význam opakovacích teček pro příkazy s klikáním myší.

Program považuje každé kliknutí myší jako zadání souřadnic. Pokud je žádoucí zadat souřadnice jako text, zadání z klávesnice musí vypadat následovně:


(x y)
x a y jsou čísla v jednotkách předem zvolených příkazem GRID. Vstup v textové podobě je především požadován ve skriptových souborech.

Příklad pro zadání souřadnic jako text. Přejete si zadat přesné rozměry obrysu desky:


GRID 1 MM;
CHANGE LAYER DIMENSION;
WIRE 0 (0 0) (160 0) (160 100) (0 100) (0 0);
GRID LAST;
Středník

Středník (';') ukončuje příkazy. Příkaz musí být zakončen středníkem pokud následuje méně než maximální počet volitelných položek. Například příkaz


WINDOW;
překreslí okno výkresu, zatímco

WINDOW FIT
změní velikost výkresu tak, aby se vešel celý do kreslícího okna. Tentokrát není středník nutný, protože je jasné, že příkaz je kompletní.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH