EAGLE Help Light

strsplit()???

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Splits a string into separate fields.

Zápis
int strsplit(string &array[], string s, char separator);

Returns
The strsplit function returns the number of entries copied into array.

Description
strsplit splits the string s at the given separator and stores the resulting fields in the array.

If separator is the newline character ("\n") the last field will be silently dropped if it is empty. This is done to have a text file that consists of N lines (each of which is terminated with a newline) and is read in with the fileread() function to be split into an array of N strings. With any other separator an empty field at the end of the string will count, so "a:b:c:" will result in 4 fields, the last of which is empty.

Viz také strjoin, lookup, fileread

Příklad


string a[];
int n = strsplit(a, "Field 1:Field 2:Field 3", ":");


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH