EAGLE Help Light

Time Conversions

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Convert a time value to day, month, year etc.

Zápis
int t2day(int t);
int t2dayofweek(int t);
int t2hour(int t);
int t2minute(int t);
int t2month(int t);
int t2second(int t);
int t2year(int t);

string t2string(int t);

Returns
t2day returns the day of the month (1..31)
t2dayofweek returns the day of the week (0=sunday..6)
t2hour returns the hour (0..23)
t2minute returns the minute (0..59)
t2month returns the month (0..11)
t2second returns the second (0..59)
t2year returns the year (including century!) t2string returns a formatted string containing date and time

Viz také time

Příklad


int t = time();
printf("It is now %02d:%02d:%02d\n",
       t2hour(t), t2minute(t), t2second(t));


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH