EAGLE Help Light

board()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens a board context.

Zápis
board(identifier) statement

Description
The board statement opens a board context if the current editor window contains a board drawing. A variable of type UL_BOARD is created and is given the name indicated by identifier.

Once the board context is successfully opened and a board variable has been created, the statement is executed. Within the scope of the statement the board variable can be accessed to retrieve further data from the board.

If the current editor window does not contain a board drawing, an error message is given and the ULP is terminated.

Viz také schematic, library

Check if there is a board

By using the board statement without an argument you can check if the current editor window contains a board drawing. In that case, board behaves like an integer constant, returning 1 if there is a board drawing in the current editor window, and 0 otherwise.

Accessing board from a schematic

If the current editor window contains a schematic drawing, you can still access that schematic's board by preceding the board statement with the prefix project, as in


project.board(B) { ... }
This will open a board context regardless whether the current editor window contains a board or a schematic drawing. However, there must be an editor window containing that board somewhere on the desktop!

Příklad


if (board)
   board(B) {
     B.elements(E)
       printf("Element: %s\n", E.name);
     }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH