EAGLE Help Light

ARC

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kreslí oblouk s volitelným poloměrem, šířkou a délkou.

Zápis
ARC * * *
ARC šířka * * *
ARC CW šířka * * *
ARC CCW šířka * * *

Myš
Pravé tlačítko mění orientaci.
Střední tlačítko mění aktivní hladinu.

Viz také CHANGE, WIRE, CIRCLE

Příkaz ARC, následovaný třemi kliknutími myši na výkrese kreslí oblouk definované šířky. První bod stanoví bod na kružnici, druhý její průměr. Zadání druhé souřadnice omezí kružnici na polokruh, přičemž pravé tlačítko mění směr z prvního na druhý bod. Zadání třetí souřadnice omezí polokruh na oblouk tažený do bodu definovaného průsečíkem obvodu a čáry mezi třetím bodem a středem oblouku.

Parametry CW a CCW umožňují volbu směru oblouku pomocí textu. Je to užitečné ve skriptových souborech.

CW: Směr oblouku ve směru hodinových ručiček
CCW: Směr oblouku proti směru hodinových ručiček

Šířka čáry

Parametr "width" určuje šířku kreslené čáry. Může být měněn nebo předdefinován příkazem:


CHANGE šířka šířka;
Nastavená šířka je stejná také pro šířku všech rovných čar.

Oblouky s úhly 0 nebo 360 stupňů nebo poloměrem 0 nejsou přípustné.

Oblouky v signálových hladinách Top, Bottom, nebo ROUTE2...15 nejsou součástí signálů. Proto kontrola DRC hlásí chyby, pokud se překrývají s vodiči, pájecími ploškami apod.

Příklad pro zadání textem:


GRID inch 1;
ARC CW (0 1) (0 -1) (1 0);
vytvoří 90-stupňový oblouk se středem v počátku.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH